top of page
LOGO ESCHOOL თეთრი.png
თეთრი ლოგო .png

განცხადება

(პროექტის წარდგენასთან დაკავშირებით)

მოგესალმებით
მოგეხსენებათ, რომ პროგრამა „ერუდიტის“ მიერ საქართველოში პირველად გახორციელდა საერთაშორისო სტანდარტის ინტელექტის კოფიციენტის (IQ) გამოთვლის პროექტი, სადაც აქტიურად იღებდით მონაწილეობას.

„ერუდიტის“ და „ისქულის“ სახელით გიხდით მადლობას, რომ ცდილობთ აქტიურად ჩაერთოთ არაფორმალური განათლების მიმართულებით სხვადასხვა ინოვაციურ პროექტებში.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ოფიციალური კვლევების თანახმად, ადამიანის სწორი განვითარებისათარებისათვიას მხოლოდ ფორმალური განათლება არ არის საკმარისი, მეტიც ფორმალური განათლება ადამიანის სწორი განვითარების 50%-საც კი არ წარმოადგენს.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ოფიციალური კვლევის თანახმად, ადამიანის სწორი და საღი აზროვნების განვითარებისათვის როლები პროცენტულად შემდეგ ნაირად ნაწილდება:
25% სასკოლო განათლება;
10% ოჯახი, თემი (ქალაქი, უბანი, სოფელი) არსებული შეხედულებები;
15% უმაღლესი განათლება;
35% არაფორმალური განათლება (ტრენინგები, პრექტები და სხვა...);
15% დამატებითი მასალა (ინტერნეტ სტატიები, წიგნები, ჟურნალები და ა.შ).

როგორც ხედავთ აღნიშნული კვლევის თანახმად ადამიანის სწორი განვითარებისათვის უმთავრესია არაფორმალური განათლება;

  • ტრენინგები;

  • სემინარები;

  • პროექტები;

  • კონკურსები და სხვა...

არაფორმალური განათლების მიმართთულებით „ერუდიტი“ აქტიურად ახორციელებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებს, როგოორებიცაა: ტრენინგები, კოონკურსები, ბანაკები, ტესტირებები და სხვა...

ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იყო IQ ინტელექტის კოეფიციენტის გამოთვლის პროექტი, რომელშიც თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა და ფლობთ შესაბამის სერტიფიკატს.

სამწუხაროდ IQ პროექტში მონწაილეთა 35% ვერ აკმაყოფილებს IQ საერთაშოისო ზღვარს და მათი მაჩვენებელი ნაკლებია 100-ზე.

მრავალი ფაქტორი შეიძლება იყოს აღნიშნულის მიზეზი, მაგრამ სამწუხაროა, რომ აღნიშნული პიროვნებები, რომელთა IQ არ აღემატება 100-ს ასწავლიან სხვადასხვა სკოლებში. 

რეკომენდაციის სახით „ერუდიტის“ ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაგზავნილია განცხადება, სადაც ნათლად და მკაფიოდ არის პედაგოგთა ის სია, რომელთა IQ მაცვენებელი 100-ზე დაბალია.

განცხადების თანახმად ვითხოვთ აღნიშნული მასწავლებლებისათვის დამატებით ჩატარდეს მასწავლებელთა სასერთიფიკატო გამოცდები და მოხდეს მათი დამატებითი შეფასება...

მასწავლებლებს, რომლებსაც IQ მაჩვენებელი აქვთ 100 ან მაღალი ერუდიტის ადმინისტრაცია კვლავ უცხადებს მადლობას.

პროექტისადმი ინტერესით და პროექტში მაღალი მაჩვენებლის დაფიქსირების შემდეგ „ერუდიტში“ ვთვლით, რომ თქვენ ნამდვილად დიდ როლს იკავებთ ახალგაზრდების სწორედ განვითარებაში.

#მადლობარომხართსკოლისმასწავლებელი

უშუალოდ განცხადების ძირითად ნაწილს, რომ დავუბრუნდეთ

აღნიშნული განცხადებით მოგმართავთ მასზედ, რომ წარმოგიდგინოთ „ერუდიტის“ და „ისქულის“ კოორდინაციით შექმნილი საგანმანათლებლო პროექტი.

„კომბინირებული სასკოლო ოლიმპიადა“

კომბინირებული სასკოლო ოლიმპიადის პროექტი დღეისთვის კარგად ცნობილი სასკოლო ოლიმპიადებისგან განსხვავებულია.

არსებობს მრავალი კომპანია და ორგანიზაცია, რომლებიც მართავენ სხვადასხვა სასკოლო ოლიმპიადებს.
რეკლამირებაში, რომ არ ჩაგვეთვალოს აღნიშნული ორგანიზაციის/კომპანიების დასახელებებს არ ვასახელებთ.

კომბინირებულ სასკოლო ოლიმპიადებში მონაწილეებს არ იბრძვიან მაგალითად მათემატიკაში საუკეთესო შედეგის დასაფიქსირებლად, ისტორიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში და ა.შ...

კომბინირებულ სასკოლო ოლიმპიადის მონაწილეები იბრძვიან ტიტულისთვის „საქართველოს საუკეთესო სკოლის მოსწავლე“.

როდესაც საუკეთესო სკოლის მოსწავლის გამოვლენა გვსურს დაგვეთანხმებით და ეს არ უნდა მოხდეს, მხოლოდ 1 და 2 საგნის მაჩვენებლით. საუკეთესო სკოლის მოსწავლე მზად უნდა იყოს თავი გაართვას ნებისმიერი საგნის, ნებისმიერი სირთულის დავალებას (რათქმაუნდა დავალების დონე და მასალა უნდა შეესაბამებოდეს, მოსწავლის აკადემიურ დონეს).

კომბინირებული სასკოლო ოლიმპიადა ტარდება 3 ტურისგან, პროექტის ყველა ტურში მოსწავლეს შეხვდება 30 შეკითხვა, მაგრამ არცერთმა მოსწავლემ არ იცის, რომელი საგნიდან რამდენი შეკითხვა იქნება და იქნება ეს დახურული ფორმატის (შემოსახაზი პასუხებით) თუ იქნება ეს შეკითხვები ღია ფორმატით (ჩასაწერი პასუხებით).

სხვა სასკოლო ოლიმპიდაები მოსწავლეებს ძირითადად სთავაზობენ დახურული ტიპის (შემოსახაზი პასუხებით) შედგენი ტესტებს, დაგვეთანხმებით ალბათ, რომ მხოლოდ შემოსახაზი პასუხებით სადაც 25% ან 33% არის იმის შანსი, რომ შემოხაზო სწორი პასუხი ვერ განსაზღვრავ რეალურად მოსწავლის აკადემიურ დონეს.

ღია კითხვებით (ჩასაწერი პასუხებით) შედგენილი საგამოცდო ტესტი კი ნამდვილად სწორედ განსაზღვრავს მოსწავლის აკადემიურ დონეს.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე „ერუდიტი“ და „ისქული“ არაფორმალური განათლების და სკოლის მოსწავლეთა წახალისების და სწორი შეფასების მიზნით გთავაზოვთ „კომბინირებულ სასკოლო ოლიმპიადების პროექტს“.

პროექტში მონაწილეობა შეუძლია, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მოსწავლეებს მე-3 დან მე-12 კლასის ჩათვლით.

პროექტის წარმატებული მონაწილეები მიიღებენ სხვადასხვა სახის საჩუქრებს (ფასიან პრიზებს, სერტიფიკატებს, დიპლომებს და მედლებს).

რაც მთავარია პროექტის წარმატებული მონაწილეები მიიღებენ ტიტულს „საქართველოს საუკეთესო სკოლის მოსწავლე“.

გასათვალისწინებელია ფაქტი, რომ კომბინირებული სასკოლო ოლიმპიადის მონაწილეები დაჯილდოვდებიან კლასების მიხედვით და მე-2 კლასელის კონკურენტი არ იქება მე-3 კლასელი და ა.შ.

პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის ნახვას შეძლებთ „ისქულის“ ოფიციალურ ვებ-საიტზე

გაითვალისწინეთ, რომ კომბინირებულ სასკოლო ოლიმპიადებში მასწავლებელთა როლი უმნიშვნელოვანესია.

მასწავლებლებმა საკუთარ სკოლებში უნდა შეძლონ მოსწავლეებისათვის სწორი და ეფექტური ინფორმაციის მოწოდება, რომ მოსწავლეები დაინტერესდნენ პროექტის მნიშვნელობით, გამოხატონ ინტერესი პროექტში რეგისტრაციის და დარეგისტრირდნენ პროექტში.

მასწავლებლების, როლი ნამდვილად მნიშვნელოვანია.
აღნიშნულიდან გამომდინარე „ერუდიტის“ და „ისქულის“ გადაწყვეტილებით მასწავლებლები, რომლებიც აქტიურად გაუწევენ პროექტს საინფორმაციო კამპანიას და დაარეგისტრირებენ მასში სკოლის მოსწავლეებს დასაჩუქრდებიან.

„ერუდიტის“ და „ისქულის“ გადაწყვეტილებით მასწავლებლები, რომლებიც პროექტში დაარეგისტრირებენ ყველაზე მეტ სკოლის მოსწავლეს მიიღებენ შემდეგ პრიზებს:

I ადგილი
ისქულის 6 თვიანი 500 ლარიანი სტიპენდია
( აღნიშნულ პოზიციაზე მასწავლებელს ყოველთვიურად 500 ლარი ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე )

II ადგილი
ისქულის 6 თვიანი 300 ლარიანი სტიპენდია
( აღნიშნულ პოზიციაზე
მასწავლებელს ყოველთვიურად 300 ლარი ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე )

III ადგილი
ისქულის 6 თვიანი 150 ლარიანი სტიპენდია
( აღნიშნულ პოზიციაზე
მასწავლებელს ყოველთვიურად 150 ლარი ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე )

IV ადგილი
ისქულის 3 თვიანი 200 ლარიანი სტიპენდია
( აღნიშნულ პოზიციაზე
მასწავლებელს ყოველთვიურად 200 ლარი ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე )

V ადგილი
ისქულის 3 თვიანი 150 ლარიანი სტიპენდია
( აღნიშნულ პოზიციაზე
მასწავლებელს ყოველთვიურად 150 ლარი ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე )

მასწავლებლის, როლი და მოვალეობა მხოლოდ და მხოლოდ მოოსწავლეებისათვის სწორი და ეფექტური ინფორმაციის მიწოდებაა, რათა მოსწავლეებმა გამოხატონ ინტერესი პროექტისადმი და დარეგისტრირდნენ პროექტში.

მოსწავლე ვერ რეგისტრირდება პროექტში და საკმარისად ვერ ფლობს კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, რომ საიტზე გაიაროს რეგისტრაცია მასწავლებელმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული მოსწავლის დარეგისტრირება.

მასწავლებლებს გთხოვთ უშუალოდ სკოლებში ინფორმაციის გავრცელების დაწყებამდე დარეგისტრირდეთ პროექტში, რათა „ისქულის“ და „ერუდიტის“ სისტემაში მოოგენიჭოთ პროექტის კოორდინატორი მასწავლებლის სტატუსი.

რეგისტრაციის შემდეგ 48 საათის განმავლობაში გამოგეგზავნებათ SMS შეტყობინების სახით დამატებითი დეტალები.

რეგისტრაციისათვის გთხოვთ დააკლიკოთ ქვემოთ მოცემულ ყვითელ ღილაკს.

bottom of page